Artesania de la imatge digital
Onades a la platja de Zarautz

Onades a la platja de Zarautz

El més important del que veuràs aquí és que són coses realitzades, executades. No t’estic venent cap moto sobre si la meva especialitat és això o allò de més enllà. No. Això són coses que he fet, perquè m’han semblat importants, o perquè les havia de fer dins un procés de treball, o acadèmic. Ara les considero significatives i són com fites del meu camí. Encara que en molts d’aquestes exemples coneixia una part d’allò que em trobaria, també en la majoria hi havia una altra part d’experimentació i de prova que m’obligava a negociar amb la meva zona de comfort. En tots els casos n’he après molt, i aquí ho tens:

Save

back to top