Artesania de la imatge digital

L’any 2015 el Festival Internacional de Màpping de Girona, FIMG, em va seleccionar juntament amb 14 altres aspirants per al seu propi concurs de màpping. Les peces presentades havien de poder-se emmarcar en un tema preestablert que era el de les contradiccions. Jo hi vaig participar amb un màpping que utilitzava l’Adagio de l’estiu de Les quatre estacions de Vivaldi com a base musical d’unes imatges que il·lustraven la contraposició entre paisatge natural i paisatge urbà. El mateix títol, Skyscraper & the mountain peak, ja ho insinua tangencialment.

El procés de treball va suposar un aprenentatge immens per tal de poder assumir tot sol el repte d’executar una peça audiovisual de 5 minuts de durada. Va ser també un exercici de prioritzacions i renúncies, ja que el marge de maniobra per a fer tot el treball sencer era d’uns dos mesos. En aquest aspecte, van ser clau les dues setmanes que vaig passar al Centre d’Art i Natura de Farrera per tal de fer la conceptualització, l’storyboard i una estricta planificació de la producció.

back to top