Artesania de la imatge digital

Modelatge

Captura del model de Dyane 400 a Blender

Fa un temps una persona del meu entorn laboral em va preguntar si jo tenia expertise en el camp del modelatge. Jo em tinc per una persona honesta i si m’ho pregunten respondré que el modelatge no és la meva especialització principal.

Però la meva carrera de més de 10 anys com a generalista 3D implica que, encara que sigui per necessitats del guió, he estat aprenent modelatge en molts camps diferents. I tot això ho he estat aprenent en Blender, que és un programa especialment reconegut per la rapidesa i la facilitat amb què s’hi pot modelar. Per tant hi ha la possibilitat que sàpiga modelar millor i més ràpidament que moltes altres persones de qui tinguis notícia.

Això és el que he fet:

Modelatge de façanes per a màpping

La meva experiència prèvia en tècniques elementals de modelatge 3D em va permetre posar-me quasi des del minut zero en l’elaboració de façanes quan vaig començar amb el màpping. Tal com pots veure al vídeo il·lustratiu, he elaborat les façanes del edificis de:

  • El Parlament de Catalunya (per a substituir una malla provinent d’escaneig làser)
  • Santa Caterina, a Girona, per a l’edició 2014 del Festival Internacional de Màpping de Girona
  • Casa Masó de Girona, per a la mateixa edició edició 2014 de l’FIMG
  • La Mercè, també a Girona, per al Festival MOT 2014 i altres usos que se n’ha fet posteriorment.

Figura humana, cotxes i escultura

Durant els darrers dos anys he completat alguns projectes que complementen i consoliden les meves capacitats en el modelatge:

  • He finalitzat un model femení de figura humana basant-me en el DVD formatiu Blenderella editat per la Blender Foundation.
  • També he acabat un model del vehicle Citroën Dyane 400.
  • Durant el gener de 2017, vaig participar al repte Sculpt January, en què es tractava de fer una escultura diària seguint un tema proposat. Al meu Artstation podràs veure la sèrie completa de 31 escultures digitals.
back to top