Artesania de la imatge digital

Tipografia

Exxemple de la tipografia Versada

No em considero dissenyador gràfic. Encara menys, i per dissipar qualsevol equívoc que aquest post pugui suggerir, tampoc em considero tipògraf. Vaig fer aquest exercici de disseny d’una tipografia completa a l’assignatura de Tipografia digital durant els meus estudis de Belles Arts. I l’esmento aquí perquè, a part d’aprendre molts conceptes importants que encara utilitzo ara sobre tipografia i dibuix vectorial, el més important que em va transmetre el professor (Daniel Rodríguez Valero) va ser la importància del mètode i de saber-se situar quan calia al marge de l’eina que s’estava utilitzant. Sorprenentment, o no tant, la manera com jo avui ensenyo Blender té força a veure amb la manera com a mi en Daniel em va ensenyar tipografia.

La Versada és una tipografia basada en el meu propi traç, ja que això era precisament la qüestió de l’exercici. La vaig elaborar utilitzant els programes Macromedia Fontographer i Freehand.

back to top