Publicat el

Com instal·lar Stable Diffusion

Stable Diffusion és una de les eines que s’utilitzen actualment per a la creació d’imatges amb tecnologia d’anomenada Intel·ligència Artificial. Encara que probablement per darrere en significació mediàtica d’altres eines com Midjourney o Runway, m’ha semblat interessant començar-hi a experimentar pel fet que és una eina open source i que, com a tal, normalment és fàcil instal·lar-la i fer-la servir de manera local al nostre ordinador, sense quedar a la mercè de les subscripcions i sistemes de crèdits que trobem a aquelles eines comercials esmentades.

Si estàs buscant una manera simplificada de provar Stable Diffusion, visita aquesta entradeta.

Bona part de la informació que aquí et presento està extreta d’aquesta pàgina. Per a instal·lar Stable Diffusion cal seguir els passos següents:

 1. Instal·lar Git
 2. A partir d’aquí et recomano que obris un terminal com a usuari i executis totes les instruccions següents des del directori d’usuari. D’aquesta manera, cap dels canvis que facis serà global per al sistema i et serà relativament fàcil de revertir si comets algun error.
 3. Instal·lar Miniconda. Minoconda (i Anaconda, pel que sé) és una eina que permet instal·lar entorns de treball virtualitzats, principalment per a treballar amb Python, de manera que dins un mateix sistema poden conviure diverses configuracions que, en condicions normals, no podrien fer-ho a causa de les seves incompatibilitats.
 4. Crear un entorn de treball on instal·larem Stable Diffusion:
  • conda create -n sd python=3.10.6 -y
  • sd (Stable Diffusion) és el nom que hem assignat a aquest entorn de treball, podria ser qualsevol altre.
  • Activem l’entorn de treball:
  • conda activate sd
  • i això per a resoldre un bug que desconec…
  • pip install fastapi==0.90
 5. Des del mateix prompt de l’entorn de treball en què ens trobàvem i al directori de l’usuari, ara descarregarem la interfície web d’Stable Diffusion, i accedirem al directori que es crearà:
  • git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git
  • cd ./stable-diffusion-webui
  • Ara executarem l’aplicació que, en fer-ho per primera vegada, també instal·larà les dependències que manquin:
  • python ./launch.py
 6. A continuació descarregarem el model d’Stable Diffusion, l’arxiu que conté totes les dades que donen suport a aquesta anomenada Intel·ligència Artificial. Una web habitual des d’on descarregar aquest tipus de dades és HuggingFace
  • Aquest, sd-v1-4.ckpt, és un dels models descarregables, tot i que és possible que quan llegeixis aquesta informació n’hi hagi disponibles de més avançats.
  • Cal que desis aquest arxiu de tipus ckpt (arxiu checkpoint) a aquesta ubicació de la interfície web d’Stable Diffusion que hem descarregat al pas anterior:
  • ./stable-diffusion-webui/models/Stable-diffusion
 7. Amb això hem instal·lat l’Automatic1111, que és la que es considera com la interfície per defecte de facto d’Stable Diffusion. Podem comprovar que tot funciona com toca, amb el model ara ja instal·lat, repetint l’execució del final del pas 5:
  • python ./launch.py
  • I anant a aquesta adreça amb el navegador (o la que ens indiqui la sortida del terminal, en cas que sigui diferent:
  • http://127.0.0.1:7860

Tots aquests passos estan explicats d’una manera més detallada a la pàgina que t’enllaçava més amunt. Es tracta d’un curs de creació d’imatges amb IA que té les primeres lliçons obertes i gratuïtes, i quan comencen a ser més avançades passa a ser de pagament.