Publicat el

Operacions comunes amb bases de dades

Abocar una base de dades a un arxiu de text

Tenir una base de dades en format d’arxiu de text pot ser útil per a quan vulguem fer operacions massives a tota la base de dades, com per exemple cercar i substituir una cadena o un caràcter erroni de text. Ho fem així:

mysqldump -u usuari -p nombasededades > ./arxiudetext.sql

Quan ja hem fet les correccions, podem tornar a ingestar tot el contingut de l’arxiu de text a la base de dades així:

mysql -u usuari -p nombasededades < ./arxiudetext.sql

Fer una còpia de seguretat de la base de dades a Phpmyadmin:

Phpmyadmin és una eina de gestió de bases de dades de tipus MySQL. Sovint em trobo consultant una vegada i una altra com fer una còpia de seguretat perquè, encara que el procés és raonablement senzill, habitualment hi ha algun petit paràmetre que cal modificar, i que mai recordo, respecte la configuració per defecte. Com que la majoria de sistemes que faig servir utilitzen les bases de dades de manera similar a WordPress, la informació que hi ha a la pàgina de developers d’aquest sistema sobre com fer-ho em sembla una bona referència.

La còpia de segurerat també es podria fer amb el mysqldump indicat més amunt, i la pàgina que t’acabo d’enllaçar també parla d’aquesta possibilitat.

Fonts de la informació: